งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

งานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

ตาข่ายหน้าช้างดอกไม้สด

ตาข่ายหน้าช้างดอกไม้สดใช้แขวนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ประตู  หน้าต่าง เป็นต้น เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงามเมื่อมีการจัดงาน ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล

วัสดุและอุปกรณ์

๑.  ดอกไม้สำหรับร้อยตาข่าย  และร้อยเป็นสายโยงเพื่อใช้แขวน  เช่น  ดอกมะลิ  ดอกพุด  ดอกรัก  เป็นต้น

๒.  ดอกไม้สำหรับทำดอกตุ้ม  เช่น  ดอกบานไม่รู้โรย  ดอกจำปี  ดอกจำปา  ดอกชบาหนู  ดอกดาวเรือง หรือดอกข่า (ทำด้วยกลีบกุหลาบ)

๓.  ดอกไม้สำหรับทำดอกสวม  ใช้ดอกรัก  ดอกพุด  ดอกขจร  ดอกมะลิ (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

๔.  ดอกไม้สำหรับทำดอกทัดหู  ใช้ดอกไม้ธรรมชาติ  เช่น  ดอกเยอร์บีร่า  ดอกบานชื่น  ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ  หรือจะเย็บแบบด้วยกลีบกุหลาบ  ดอกบานบุรีก็ได้

๕.  ดอกไม้สำหรับเย็บสวน  ใช้กลีบกุหลาบกับใบก้ามปู  ใบกระบือ

๖.  กาบกล้วย  สำหรับใช้รองเย็บแบบสวน

๗.  ใบตอง  สำหรับใช้รองเย็บแบบดอกทัดหูและทำตุ้มดอกข่า

๘.  ไม้ไผ่  สำหรับทำโครง

๙.  ฝ้าฝ้ายสีขาว  สำหรับพันโครง

๑๐.  เข็ม  ด้ายที่มีความเหนียวสามารถรับน้ำหนักตาข่ายหน้าช้างทั้งพวงได้

๑๑.  ถาดใส่ดอกไม้และใบไม้

๑๒.  กระบอกฉีดน้ำ

๑๓.  ผ้าขาวบางและผ้าเช็ดมือ

๑๔.  มีดบางคมและกรรไกร

ขั้นตอนการเตรียม

๑.  สำรวจสถานที่ที่จะนำตาข่ายหน้าช้างดอกไม้สดไปแขวน  เพื่อกะขนาดตาข่ายให้พอเหมาะ ดูสวยงาม ไม่เกะกะ

๒.  เหลาไม้ไผ่ขนาดยาวตามต้องการ  กว้างประมาณ  นิ้ว  แล้วใช้ผ้าฝ้ายสีขาวพันให้เรียบร้อย

๓.  กะแบ่งช่องตามลายตาข่ายที่ต้องการ  โดยให้มีระยะห่างเท่าๆ  กัน  เว้นด้านหัวและด้านท้ายของไม้เข้ามาประมาณ  นิ้ว  สำหรับร้อยผูกโยงตาข่ายขึ้นไปบรรจบกันตรงกลางด้านบนเผื่อชายไว้ต่อตุ้มและดอกรัก ๓ ดอก

๔.  คัดดอกพุดหรือดอกมะลิให้มีขนาดเท่ากันเพื่อสะดวกในการร้อยตาข่ายตามช่องที่แบ่งไว้

ที่มา : http://www.maceducation.com/e-knowledge/2505106100/01.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s